Hogyan épült fel az Isten háza?

Harang helyett templom
SIROK-KŐKÚTPUSZTA

Sokan kérdezték: hogyan épült a kőkúti templom?
Nos, 1991 karácsonyán, amikor elõször volt Kõkúton szentmise, a hangosbemondón a rádió harangszavát erõsítették ki. Ez a mű-haranghang hívta a híveket a feldíszített és zsúfolásig megtelt könyvtárba.
Szívszorító érzés volt először misézni ott, ahol még sosem volt szentmise. Ez a történelmi pillanat negyven év sötétségében ébresztett hajnali fényt.
A mise áhítatában a pap nem mert nagyot gondolni, ezért csak annyit jegyzett meg: "Jó lenne ide egy igazi harang."
- Volt itt, csak elvitték Bodonyba, de különben is templom kellene nekünk... - bökte ki valaki a sok év óta csak most kimondható vágyat.
Ezt szerettem volna hallani, mondta a pap. Aztán januárban már összegyűjtöttek 176 aláírást. Hozták a petíciót, hogy kérjünk telket az önkormányzattól. Az állampolgári kezdeményezést méltányolta a képviselõ-testület. A Szentlélek pártfogásba vette az ügyet, az Érsek atya jóváhagyta, a többi már csak idő kérdése volt. Még a telket ki sem jelölték, már két teljes terv készült. Végül is egy harmadik talált elfogadásra.
Az alapozás önerőből a helyiek támogató munkájával valósult meg. De a fő erőforrás az Egyetemes Egyház és a jóakaratú emberek segítőkészsége volt. Jellemző volt az összefogásra: amikor úgy látszott, hogy a feladat meghaladja a helyiek erejét, segített jehovista, református, nem hívő, s számos más ember egyaránt.
Sok szív érzése nyilvánult meg a lassan épülő kápolna láttán... A jó szándék sem ismert határokat. A végét már tudjuk, ott voltunk, láttuk és hallottuk, amikor Seregély István érsek felszentelte a kápolnát a környező egyházközségek, a papság és a jó szándékú, segítőkész emberek nagyszámú jelenlétében.
Aztán a szentelésre harang is lett a papság adományaiból.