A mi harangjainkról
Kevesen tudják, a harangoknak lelke van. Keresztnevet kapnak, mint az újszülöttek, hivatásuk van, mint mindannyiunknak. Nyelvük van, mellyel zengenek. Életük hosszabb-rövidebb mint az embereké, vannak amelyek rokkantan is élnek, mint a volt kőkúti harang , amelyet a háborúban keresztül lőttek, de gondos kezek a szemétdombról felszedtek majd őriztek. Ennek a harangnak a felirata:


KORRENTSCH MÁRKUS ÖNTÖTT ENGEM EGERBEN 1852.


Ez Sirok ma ismert legrégebbi harangja. ennek a hangjára áhítoztak a kőkútiak, pedig csak a cselédeket szólította munkába, jelezve az ebéd idejét és az esti Úr angyalát. A harang szíve megrepedt, elnémult, de újjászületett, és a "névtelen " harang helyett ma a Szent László harang zengi Isten dicsőségét. Az "A" hangú 56 kg súlyú Szent László harang felirata:


" Isten dicsőségére öntettem, a magyar honfoglalás
1100. jubileumi évében,
Szt. László király tiszteletére.
Az Egri Főegyházmegyei papság adakozásából.
Anno Domini 1996."
Gombos Miklós
ŐrbottyánA Főegyházmegye papsága, pontosabban azok a paptestvérek, akikkel a 15 éves papi szolgálatom alatt együtt munkálkodtunk az Úr szőlőjében adományozták az épülő kápolna javára ezt a harangot. Nem jó az embernek egyedül lennie, a harangnak sem. A szentelés után alig három hónappal Hegedűs Ferenc kisnánai plébános egy lélekharangot ajándékozott a kőkúti kápolnának. A kápolnának, mert a mű az alkotás után önálló életet él. E harang felirata:


Hívek ajándéka 1963


A kisnánai templom adománya kb. 15 kg súlyú, nem tudhatni mi okból öntetett 1963-ban - hálából? - De vannak hívek, akik nemcsak a sújtó kezet látják a sorsban, hiszen ezekben az években ebrudalták ki a hittanórákat az iskolákból, a hívőknek kenyér-kérdéssé vált a vallásosságuk, mégis voltak akik hálálkodtak... A Szentlélek akarta, hogy e a harang 1997-ben lélekharang legyen a kőkútpusztai kápolnában.
Az I. világháborúban, mint megannyi harangot, a siroki harangokat is beöntötték hadicélokra. Az elesett hősök, akik a hazáért haltak meg, szörnyű traumát okoztak a megmaradt, kétharmadnyi országrésznek. az ő emlékükre öntetett a Szent József lélekharang, az 56 kg súlyú, "A" hangú harang, melynek felirata:


1924 A HARANGMŰVEK RT.
ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN
N:4970
IMÁDKOZZUNK
A HALDOKLÓKÉRT
ÉS AZ ÚRBAN ELHUNYTAKÉRT
A SIROKI HÍVEK AJÁNDÉKA 1924.


Azóta is ez a harang kondul meg , ha valaki a megérkezik az Úr színe elé, hogy az itt maradók imádsága kísérje lelkét. Jelzi, hogy egy ajtó bezárult itt lenn a földön és egy kinyílt fönt az égben. Az 1929-ben öntetett "MAGYAROK NAGYASSZONYA" mind a mai napig érvényes üzenetet hirdet számunkra.


ISTEN PARANCSÁRA HÍVLAK CSENGVE-BONGVA HÉTKÖZNAP MUNKÁBA
ÜNNEPNAP TEMPLOMBA
MUNKA ÉS IMÁDSÁG KETTŐS SZENT NEVÉBEN VIRRADJ
SZEBB JÖVŐRE
SZEGÉNY MAGYAR NÉPEM.
A VILÁGHÁBORÚBAN /1914-18 /
ELESETT SIROKI HŐSÖK EMLÉKÉRE. ÖNTETTE A HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGE 1929.
ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ BUDAPEST.

 
Ez a kb. 300 kg súlyú harang szól minden délben a nándorfehérvári diadal emlékére és este a napi hálaadásra. A II. világháborúban a magyar tüzérektől lövést kapott toronyban megrepedt és elnémult a középső "JÉZUS SZÍVE" harang. Az ezt követő nehéz idők némaságában, amikor a nép panaszra sem nyithatta ajkát, egekig hangzó kiáltással fejezte ki szíve vágyát egy 160 kg súlyú harangba öntve:


JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE
JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD.
ÚJRA ÖNTETTÉK A SIROKI RÓM. KAT. HÍVEK 1959-BEN.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RAFAEL UTÓDA BUDAPEST.


Ez a nép élni akart és tudott, és hirdetik a harangok, élni akar ma is. ... jöjjön el a te országod...