A siroki római katolikus templom története

 
Kattints a képre a kinagyításhoz! Kattints a képre a kinagyításhoz!

 Az 1332. évi pápai tized jegyzék szerint plébánia, következésképpen templom is állt ezen a helyen, erről tanúskodnak a vár falába beépített románkori templomkövek. 1596-ban a magyar őrség a várat elhagyta, a török 91-évig portyázott és pusztított a környéken, a templomot is lerombolta.
1732-ben még fából épült imaháza volt az újra népesedő községnek.
1743-ban kezdték építeni a jelenlegi templomot.
A tornyot 1887-ben építették a templomhajóhoz.
A templomot helybéli kőműves építette: " az öreg kőműves már magával is tehetetlen lévén, az soha jobbágy nem volt, hanem mivel a siroki templomot építette neki a helység Contraktust adott, hogy őtet holtig maguk között megszenvedik szabadságában "
A szentély boltíves, a hajó felett festett deszkából készült a mennyezet, ami sajnos elpusztult.
Mária Szeplőtelen Fogantatása c. oltárképet Hajóssy Alajos festette 1865 körül, 1924-ben Piroska János Kossuth-díjas művész festette át.
A barokk stílusú főoltár fából készült, szarkofág formájú sztipesszel és drapéria díszítésű tabernákulummal.
1946-ban helyezték a szentélybe Árpádházi Szt Margit szobrát, Borics Pál alkotását: " mélységes hálából a gondviselés iránt, hogy a szörnyű harcok alatt szeretteimmel együtt életben meghagyott, a siroki templom részére..., írta az ajándékozó Lados Ferenc plébános.
A templom legújabb kori kálváriája 1944. dec. 6-án kezdődött: Takácsi Sándor nevezetű magyar  tüzér, ütegparancsnok Borsa laposáról a templom tornyát lelőtte, de az három lábon megmaradt. A harang megrepedt, a kövek ráomlottak a templomra, az orgona sípjait széthordták.

1950. okt. 24-én áldják meg a helyreállított templomot, a hívek adakozása révén 51 q búzát, 2 q árpát, 6 q kukoricát gyűjtöttek erre a célra.
1823-ban készült a templomkertben álló  Nepomuki Szt. János szobor.
1938 az I. világháború áldozatainak emléke.
1985-ben állítottak emléket a II. világháborúban elesett apáknak és fiaknak.
1998-ban készült a 48-as és 56-os emlékmű.  Bujáki Gyula készítette.1998-ban készült a plébánia előtt álló Mária szobor a Hívek adományaként, az emlékművet Udvari János és fia készítették, adományként.
1999-ben a toronyórát készíttettük el és a templom elektromos fűtését korszerűsítettük fólia-fűtésre.
A magyar millennium évében a templom ólomüveg ablakai készültek el, amelyek L. Szabó Erzsébet Munkácsy-díjas művész alkotásai.
Hála és köszönet mindazoknak, akik 250 év alatt őrizték imával, szépítették munkával, adománnyal templomunkat és a környékét.
Venite adoremus! - Jöjjetek, imádjuk!

Miserend:   szerdán 17.00
                     vasárnap 11.30