A siroki plébánia régi épülete

A plébánia alapítása ismeretlen időben történt, első plébánosát Árvay Mihályt 1743-ban installálták.

A paplak falazott épület, 1774-ben a hívek saját költségükön építették.

Lábazatos homlokzatán öt szalagkeretes ablak látható, a falsarkokban rusztikás kialakítás. Alacsony oromzatos végződésén egy-egy profilált kőkeretes ablak, az oromfalban közös szellőző és kőlemezes lefedéssel. Jobbról a kiskapu az udvari tornácra vezet. Udvari homlokzata előtt hat kosárívvel nyíló mellvédes pilléres tornác, hevederekkel választott csehsüveggel. Ablakai kőkeretesek, eredeti rutás ajtószárnyakkal.

Alaprajza kétmenetes, dongás boltozatú előtérrel, a középső helyiségek hevederekkel választott csehsüvegekkel fedve, a többi helyiségben csehboltozatok vannak.

Az épületet 1964-től a termelőszövetkezet irodaként használta és a sarkon álló Mária szobrot lebontatta, jelenleg könyvtár és helyiségeiben Borics Pál, helyi születésű szobrászművész állandó kiállítása tekinthető meg.

Az épület melletti parkban Király Róbert szobrászművész alkotása látható, mely a település történetét ábrázolja a kezdetektől napjainkig.

Régi plébániaépület

Régi plébániaépület