Szajla temploma (Szt. Kereszt)

 

Temploma a falu keleti szélén, dombon áll.
T ö r t é n e t e : 1732-ben még néptelen faluhely, temploma nincs. 1762-ben - miután a luteránus lakosság katolikussá lett - engedélyt kérnek templom építésre. De 1795-ben a földesúr, Orczy József még mindig csak akarja felépíttetni a templomot, míg végre a szajlaiak saját erejükből fognak hozzá - a földesúr által adományozott telken - a templomépítéshez. (EÉrslEgyhL.archvet. 1696-1732. no. 934; 1762: archvet. 1914; 1802: archvet. 1995; siroki plebir. 1805.)
Elkészíttették a terveket Deák János György pásztói kőművessel, az ácsmunkát Máhr Mátyás egri ácsmester vállalta. (Uo. Sirok. 1805.) Az orgonát 1832-ben Huszár Sámuel miskolci orgonakészítőnél rendelték meg. Deák János György templomterve "Johan Georg Deak Maurer Maister in Pastuha" aláírással, "Datum: Pásztó, Die 26-a May A-o 1805" jelzéssel ránkmaradt. (EÉrsEgyhL. Tervek, I.124/c.) A hívek adományából 1849-ben "Kovács Mihály híres egri festő" által festett oltárkép készült, amely a Szent Kereszt felmagasztalását ábrázolta.(Uo. Felsőheves esp.ker.lát.jkv. 1850)

J e l l e g e :
 Dombon álló, egyhajós későbarokk, torony nélküli templom.

K ü l s ő :
Oromzatos homlokzatán új műkő lábazat, három mélyített falmezővel, középsőben lapított szegmentíves, kőkeretes kapu, fölötte kicsiny szegmentíves kórusablak. Kettősen tagolt főpárkánya fölött körablak. A homlokzat sarkain pillérek, amelyek a főpárkány fölött oszlopszerűen emelkednek, a sarkokon és az oromzaton egy-egy új kőkereszt. Jobbra az oldalhomlokzaton három falmezőben három szegmentíves, keret nélküli ablak. A visszalépő kosárívben záródó szentély csatlakozásánál féltetős sekrestye. Homorú ereszpárkány, új palahéj. A bal oldali homlokzaton egy szegmentíves ablak.

Belső:

Síkmennyezetes hajó, négy párkányos pilléren nyugvó, három kosárívvel nyitott, középen domborodó mellvédes kórus, a kórusalja három csehsüveg boltozattal. A szentély lépcsővel emelt, szűkebb terét párkányos pillérekről induló kosárív kapcsolja a hajóhoz. A szentély fölött ugyanilyen pilléreken pihenő hevederek közötti csehsüveg-boltozat. Az apszis kosáríves, fölötte a hasonló pilaszterekről induló sugárhevederek között három boltsüveg pihen. Jobbra csehsüveg-boltozatos négyzetes terű sekrestye.

B e r e n d e z é s :
Főoltár.
Fehérre festett és részben aranyozott fa. Szarkofág alakú sztipesz, tabernákulumát fogrovatos párkányról csüngő plasztikus fesztonok díszítik. Kupoláján a Hétpecsétes Könyvön pihenő Bárány. XVIII. század vége. Fölötte olajfestmény Krisztust a kereszten ábrázolja. Festette Kovács Mihály 1849-ben.
Festmény. Részben aranyozott, tört kosáríves keretben. A kórus alatt függ. Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal, kezében liliom, körülötte szeráffejek. Fára festett olajkép. Jelezve
FRANZ FARENZSON
PINXIT A N 180
F e l s z e r e l é s :
Kehely.
Aranyozott ezüst, sima szegett perem, gerezdes, gombos, baluszteres nódusz, cuppáján leveles, kalászos, és medaillonokban domború virágos dísz. Empire, Bécs(?). A talp fehér, fém betét lemezén plasztikus betűkkel műhelyjelzés: W. Florkiewitz. Magassága 25 cm, talpátmérője l3 cm.
Úrmutató. Aranyozott ezüst. Ovális talp, fonatos, vesszőnyalábos övvel keretelt kúpos talpdomborulata gerezdes: rajta plasztikus füzérdíszek közé foglalt medaillonok: elöl címer. Vésett szárgallér, fonatdíszes, baluszteres szár: "S" idomokkal kialakított sugárkévéje előtt fehér ezüst búzakalászos és szőlőfürtös koszorú. A belső sugárkéve előtt az ostyaházat felhőgomoly koszorú keretezi, a lunullát szárnyas angyalfej tartja. Magassága 45 cm. Egri munka. XIX. század.
Irodalom: Műemlék jegyzék. 1960, 261 Genthon 2. 258.
FESZÜLET
Története: Állították 1791-ben.
Jelege: A templom előtti téren álló XVIII. századi emlékmű.
Leírása: Pillér idomú kőtalapzaton a Golgotha szikláiból emelkedő kereszt, rajta igen szépen faragott kőcorpus enyhe hullámban redőzött ágyékkötővel. A talpazat felirata:


NagyításÁLLITTATOTT
1791-BEN
JAVITTATTA
BARCZAI PÁL
ÉS NEJE
KIS ROZÁLIA
1921 ÉVBEN